தோண்டத்தோண்ட தாழிகள்… ஆச்சர்யம் தரும் கீழடி அகழாய்வு! #ExclusivePhotos

https://www.vikatan.com/government-and-politics/archaeology/a-detailed-story-on-the-6th-stage-of-keezhadi-excavation

Leave a Reply

%d bloggers like this: