கீழடி: 80 செ.மீ விட்டம், 380 செ.மீ உயரம்… 25 அடுக்குகளைக் கொண்ட உறைகிணறு!

https://www.vikatan.com/government-and-politics/archaeology/stunning-sand-well-found-on-the-6th-stage-of-keezhadi-excavation

Leave a Reply

%d bloggers like this: