முழுமையாக சூரிய மின் சக்தியில் இயங்கும் புதுச்சேரி விமான நிலையம்

Image result for Pondicherry Airport
Image result for Pondicherry Airport
See the source image

Leave a Reply

%d bloggers like this: