லேசாக மாறும் பாதை.. ஹவருக்கு ஹவர் டிவிஸ்ட் தரும் நிவர்.. இந்த 3ல் ஒரு இடத்தில்தான் கரையை கடக்கும்!

https://tamil.oneindia.com/news/chennai/nivar-storm-may-get-landfall-in-any-one-of-these-3-places-in-tn-404080.html